Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
Công ty TNHH Tín Trung chuyên cung cấp các giải pháp về phần cứng, phần mềm, ,mạng internet,thiết kế mới và thiết kế lại website .Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch về Domain , Hosting. Bảo hành, bảo trì, cập nhật website
\

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh Doanh : b2bsflower
Nha Trang : nhatrangngaynay
Đà Lạt : tintrung_nt
Quản lý : xuanlongtt
Skype 
Email : dxlongtt@gmail.com

Thông Tin Mới

Quảng cáo Online
Hướng dẫn nhập Video từ Youtube vào website
Hướng dẫn sử dụng chức năng FeedBack / Hỏi đáp trên website
Sử dụng Photoshop thu nhỏ kích thước hình ảnh đưa lên website
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU WEBSITE
Hướng dẫn sử dụng Email google app
Hướng dẫn nhập Album hình ảnh cho Studio
Hướng dẫn chèn hình ảnh trong phần tin tức
      Trang chủ>>  Hướng dẫn sử dụng email  
Hướng dẫn sử dụng Email google app 1.    Đăng nhập vào Mail

Bước 1: Từ thanh địa chỉ của trình duyệt, gõ http://mail.tenmien.com. hay http://gmail.com Chọn <Enter>, màn hình đăng nhập xuất hiện:

 

(Ví dụ tên miền của bạn là http://www.letsflytravel.com thì bạn chỉ cần gõ http://mail.letsflytravel.com

Bước 2: Cung cấp Username (Chỉ gõ tên) / Password quản trị, chọn <Sign In> để đăng nhập.

Nếu là http://gmail.com thì gõ vào đầy đủ tên và đuôi là tên Domain của bạn. VD : admin@letsflytravel.com

- Nếu lần đầu tiên dùng mail thì màn hình yêu cầu khai báo mã số bảo mật sẽ xuất hiện :

 

Bạn phải khai báo các ký tự bảo mật và chọn I accept Create my account. Màn hình danh sách mail xuất hiện:

 

2.    Gửi Mail

Bước 1: Từ màn hình danh sách mail, Chọn “Compose Mail” để gửi mail, Màn hình gửi mail xuất hiện:

 

 

      3. SETUP EMAIL CHO OUTLOOK

Ở đây chúng ta sử dụng phiên bản Microsoft Office Outlook 2003, cách setup cho các phiên bản khác cũng tương tự nên chắc không cần phải làm từng bài riêng.
Để sử dụng được email cho Outlook cần kích hoạt tính năng POP3 của email đó. Hãy đăng nhập vào tài khoản email muốn setup và Enable tính năng POP.
Để sử dụng chế độ bảo mật SSL thì tính năng này cần phải được kích hoạt trong phần quản trị hệ thống của Google Apps.

Xong rồi ! Vậy là bạn có thể cài đặt Outlook rồi. Phần cài đặt thì có thể đó là kiến thức căn bản rồi nên mình không nói nữa. Nhưng nhớ chú ý các thông số sau khi cài đặt:


 

Hoặc bạn có thể xem thêm tại:

 

 

 

4. Cách tạo email user Google Apps (quản trị hệ thống email)  Sử dụng trình duyệt Google Chrome

Trước tiên bạn phải login với user có quyền admin, do bạn tự tạo hoặc do chúng tôi tạo và cung cấp cho bạn.
Thông tin bao gồm: URL, User admin, Password.

Những điều cần lưu ý:

+ Không được xóa account email của user khi có sai sót họăc quên password, chỉ dùng chức năng edit cho từng user.
+ Chỉ xóa user khi thật sự muốn hủy account vĩnh viễn, vì nếu hủy, 5 ngày sau mới có thể tạo mới và mất hết các email cũ.
+ Quản lý account admin thật kỹ, vì có thể bị xóa tất cả các email hoặc lộ thông tin quan trọng trong email
+ Không cấu hình thêm bất cứ mục nào khác khi chưa hiểu rõ về thuộc tính đó

 

 

Buớc 1: Login theo hình hứơng dẫn  (Xem lại  bước 1)

Bước 2: Click vào link Manage this domain để vào phần quản trị email :
3. Vào phần tạo các account email:

Nhấn  Organization & Users
 

4. Tạo user và password cho user: Chọn  Organization & User

 

Nhấn Create a new user

Click Set Password :

 

Nhập vào các thông tin cho tài khoản   Xong nhấn nút Create New User.

 

5. Login và password: Khi lần đầu login với user vừa tạo, google buộc phải đổi password mới và đồng ý điều khỏan sử dụng:


 

 

 

 

 

5. PHỤ LỤC

The Quick Answer

 • Follow the instructions below to set up IMAP access in Outlook Express.
 • Google Apps users, please follow the default instructions unless otherwise noted, replacing 'your_domain.com' with your actual domain name.

To set up your Outlook Express client to work with Gmail:

 1. Enable IMAP in Gmail. Don't forget to click Save Changes when you're done.
 2. Open Outlook Express.
 3. Click the Tools menu, and select Accounts...
 4. Click Add, and then click Mail...
 5. Enter your name in the 'Display name' field, and click Next.
 6. Enter your full email address (username@gmail.com) in the 'Email address' field, and click Next. If you are a Google Apps user, enter your full address in the format 'username@your_domain.com.'
 7. For 'My incoming mail server is a ______ server', please select IMAP in the drop-down menu.
 8. Enter 'imap.gmail.com' in the 'Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server' field. Enter 'smtp.gmail.com' in the 'Outgoing mail (SMTP) server' field.
 9. Click Next.
 10. Enter your full email address (including '@gmail.com' or '@your_domain.com') in the 'Account name' field. Enter your password in the 'Password' field, and click Next.

configuring outlook express

 1. Click Finish.
 2. Highlight imap.gmail.com under Account, and click Properties.
 3. Click the Advanced tab.
 4. Under Outgoing Mail (SMTP), check the box next to 'This server requires a secure connection (SSL).'
 5. Enter '465' in the 'Outgoing mail (SMTP)' field.
 6. Under Incoming mail (IMAP), check the box next to 'This server requires a secure connection (SSL)'. The port will change to '993'.

configuring outlook express

 1. Click the Servers tab, and check the box next to 'My server requires authentication.'

configuring outlook express

 1. Click OK.
 2. Check our recommended client settings, and adjust your client's settings as needed.

Congratulations! You're done configuring your client to send and retrieve Gmail messages.

Outlook 2007

Share Comment

The Quick Answer

 • Follow the instructions below to set up IMAP access in Outlook 2007.
 • Google Apps users, please follow the default instructions unless otherwise noted, replacing 'your_domain.com' with your actual domain name.

To set up your Outlook 2007 client to work with Gmail:

 1. Enable IMAP in Gmail. Don't forget to click Save Changes when you're done.
 2. Open Outlook.
 3. For new setups, select Do not upgrade.
 4. Click Yes.
 5. Enter your display name, email address (including '@gmail.com'), and password. Google Apps users, enter your full email address, e.g. 'username@your_domain.com.'
 6. Select the 'Manually configure server settings or additional server types' checkbox.


 1. Select Internet E-mail.
 2. Settings: name, full email address (including '@gmail.com' or '@your_domain.com')
  • In the Account Type dropdown menu, select IMAP. In the 'Incoming server name' section, enter: imap.gmail.com and in the 'Outgoing server name (SMTP)' section, enter: smtp.gmail.com.
  • In the 'User Name' field, give your full Gmail address, including '@gmail.com' or '@your_domain.com.'
  • After creating these settings, clicking Next takes you to the end of the setup.


 1. In the Tools menu, select Options then Mail Setup. Under 'Email Accounts,' click E-mail Accounts.
 2. Select an account, and click Change above the list of accounts. Click More Settings, then the Advanced tab.
  • Incoming server must be 993, and must use SSL encryption.
  • Outgoing server can use 587, TLS encryption.


 1. Click the Outgoing Server tab. Make sure that 'My outgoing server (SMTP) requires authentication' is selected. The radio button 'Use same settings as my incoming mail server' should also be selected.


 1. Click OK > Next > Finish > Close > OK.
 2. Check our recommended client settings, and adjust your client's settings as needed.

GmailHelp articlesOther ways to access GmailIMAP › Outlook 2003  

Outlook 2003

Share Comment

The Quick Answer

 • Follow the instructions below to set up IMAP access in Outlook 2003.
 • Google Apps users, please follow the default instructions unless otherwise noted, replacing 'your_domain.com' with your actual domain name.

To set up your Outlook 2003 client to work with Gmail:

 1. Enable IMAP in Gmail. Don't forget to click Save Changes when you're done.
 2. Open Outlook.
 3. Click the Tools menu, and select E-mail Accounts...
 4. Click Add a new e-mail account, then click Next.
 5. Choose IMAP as your server type by clicking the radio button, and click Next.
 6. Fill in all necessary fields to include the following information:

User Information
Your Name: Enter your name as you would like it to appear in the From: field of outgoing messages.
Email Address: Enter your full email address (username@gmail.com). Google Apps users, enter your address in the format username@your_domain.com

Server Information
Incoming mail server (IMAP): imap.gmail.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

Login Information
User Name: Enter your full email address (including @gmail.com or @your_domain.com)
Password: Enter your Gmail password.

 1. Click More Settings... and then click the Outgoing Server tab.
 2. Check the box next to 'My outgoing server (SMTP) requires authentication' and select Use same settings as my incoming mail server.

 1. Click the Advanced tab, and check the box next to 'This server requires an encrypted connection (SSL)' under Incoming Server (IMAP). Also, enter 993 in the Incoming server (IMAP) box.

 1. Check the box next to 'This server requires an encrypted connection (SSL)' under Outgoing Server (SMTP), and enter 465 in the Outgoing server (SMTP) box.
 2. Click OK.
 3. Click Next, and then click Finish.
 4. Download the latest updates for Outlook from Microsoft. This will help prevent the most common Outlook errors that Gmail users see.
 5. Check our recommended client settings, and adjust your client's settings as needed.

Congratulations! You're done configuring your client to send and retrieve Gmail messages. 

 

 


aaa
Truy cập : 3233351
Trực tuyến : 31