Thứ Năm, 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
Công ty TNHH Tín Trung chuyên cung cấp các giải pháp về phần cứng, phần mềm, ,mạng internet,thiết kế mới và thiết kế lại website .Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch về Domain , Hosting. Bảo hành, bảo trì, cập nhật website
\

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Kinh Doanh : b2bsflower
Nha Trang : nhatrangngaynay
Đà Lạt : tintrung_nt
Quản lý : xuanlongtt
Skype 
Email : dxlongtt@gmail.com

Thông Tin Mới

Quảng cáo Online
Hướng dẫn nhập Video từ Youtube vào website
Hướng dẫn sử dụng chức năng FeedBack / Hỏi đáp trên website
Sử dụng Photoshop thu nhỏ kích thước hình ảnh đưa lên website
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU WEBSITE
Hướng dẫn sử dụng Email google app
Hướng dẫn nhập Album hình ảnh cho Studio
Hướng dẫn chèn hình ảnh trong phần tin tức
      Trang chủ>>  Hướng dẫn nhập liệu  
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU WEBSITETÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NHẬP LIỆU WEBSITE

Website động có thể cập nhật thông tin lên website bằng chương trình gọi là  công cụ Admin.

Hướng Dẫn nhập thông tin  cho Website :

 1.Cách đăng nhập vào form admin :

Nhập đường dẫn vào chương trình quản trị được cung cấp bởi nhà cung cấp.

http://lindaspa.vn/lindaadmin

User name : linda

Pass : …

Vào form đăng nhập, nhập tên User đăng ký (hoặc địa chỉ email đăng ký) và password  đã được cấp, 

 

- Chọn ngôn ngữ cần quản trị : Vietnam hay EN hay RU…

 Chú ý : khi chọn ngôn ngữ quản trị nào thì không chạy website bên ngoài cùng trong trình duyệt (ở tab khác) với ngôn ngữ  khác. Trường  hợp có chạy (Ví dụ quản trị chọn EN mà lại mở website tiếng Việt ra xem)  phải thực hiện việc Logout trong phần quản trị và đăng nhập lại từ đầu.

 - Nhấn vào nút  Login  sẽ vào được Form quản trị website (nếu là user đã được cấp quyền quản trị)

 I. Quản lý tin tức :

 - Chia làm 2 phần : quản lý menu tin tức và  quản lý bài viết tin tức:

 1. Quản lý menu :

Đặc điểm Các mục thông tin gồm 2 cấp cấp 1 và cấp 2 được thiết lập tương xứng giữa bên trong và bên ngoài. khi muốn thêm/ sửa mục bên ngoài … trao đổi với Tín Trung để thay đổi hình ảnh hiển thị menu (menu trái và menu trên).

 

+ Việc thiết lập các cấp menu thông tin đã được tổ chức ban đầu bởi bên lập trình website nhưng người sử dụng cũng có thể thêm hay sửa đổi mô tả các cấp  menu tùy ý bằng việc nhấn liên kết thêm … hay sửa…. Việc này sẽ làm thay đổi các nhóm  hay mục tin xuất hiện bên menu trái của website. Trong một số trường hợp cần trao đổi với bên lập trình để được hỗ trợ  khi thêm nhóm tin (cấp 1 ) để hiển thị lên web.

+ Khi thêm nhập  mã số nhóm (từ viết tắt phân biệt với các nhóm khác, dính liền, không dấu), mô tả  chọn ngôn ngữ  và loại của mục tin cho đúng và nhập thứ tự nhóm tương ứng.

 

Sửa nhóm mục thông tin :

Trong quá trình hoạt động các nhóm mục thông tin (bên menu trái) có thể cần thay đổi vi trí xuất hiện, thay đổi tiêu đề … việc này thực hiện dễ dàng qua form  sửa mục tin cấp (1,2,3,4) tương ứng.

Nhấn sửa mục tin cấp …

 

- Không sửa mã số nhóm được, do đảm bảo về mặt sữ liệu bên trong.

 

Các thông tin có thể sửa đổi là : Mô tả,  Ngôn ngữ, Loại và thứ tự xuất hiện trong nhóm. … Tùy ý thay đổi và nhấn Sửa đổi.

 

II . Nhập thông tin cho website Tin tức :

 

1. Chuẩn bị thông tin :

- Chuẩn bị bài viết : bằng font unicode nhập trực tiếp trong word  hay 1 trình doạn thảo  văn bản nào khác, …

- Chuẩn bị hình ảnh : Các hình sẽ đăng trong bài được chuẩn bị sẵn, hình ảnh nên có kích thước nhỏ (<100Kb) để đảm bảo website được duyệt nhanh.  (xem thêm bài  hướng dẫn sử dụng Photoshop) 

- Vào mục: Quản trị tin tức –Thêm tin tức

1.  Chọn Mục tin (chủ đề cấp 1, cấp 2 )

2. Nhập tiêu đề tin (Bắt buộc)

...

Download tài liệu hướng dẫn :


aaa
Truy cập : 3233312
Trực tuyến : 30